Copyright

Deze site van De Schrijffabriek is auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan de naam De Schrijffabriek te gebruiken en teksten of afbeeldingen op de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van De Schrijffabriek is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.

Aansprakelijkheid

Download hier deĀ Algemene Voorwaarden van De Schrijffabriek.